V šolskem letu 2022/23 NI potrebno oddati vloge za subvencijo malice na CSD, če imate veljavno odločbo za otroški dodatek ali štipendijo. Samo v primeru, če  NIMATE veljavne odločbe o otroškem dodatku ali štipendiji na dan 1.9.2022, morate vlogo oddati na Centru za socialno delo.

Še vedno pa je potrebna PRIJAVA na malico na šoli.

Če želite malico odjaviti za celo leto, pa kliknite  na obrazec za celoletno odjavo.

Ceno obroka in višino subvencije – v šolskem letu 2022-23 je to 2,73€ – določa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. 

S 1. februarjem 2013 je stopil v veljavo zakon (URL RS št. 3/ 11.1.2013), ki določa naslednje:

Subvencija pripada dijakom, ki se redno izobražujejo glede na mesečni družinski dohodek:

  • 100% subvencija (dohodek ne presega 42% neto povprečne plače v RS)
  • 70% subvencija (dohodek nad 42 do 53% neto povprečne plače v RS)
  • 40% subvencija (dohodek nad 53 do 64% neto povprečne plače v RS)

 Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • dijaki, ki so prosilci za azil;
  • dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda;
  • dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;

Do subvencije so upravičeni tudi:

  • dijaki, katerih družine ne razpolagajo z odločbo o otroškem dodatku ali državno štipendijo, ker vloge niso vložili ali otroški dodatke morebiti prejemajo v tujini. Ti dijaki lahko na CSD vložijo posebno vlogo za prizananje pravice do subvencije malice;
  • polnoletni dijaki, ki nimajo odločne o državni štipendiji in jim odločba o otroškem dodatku preneha s polnoletnostjo. Ti dijaki lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice ali pa vlogo za državno štipendijo;
  • polnoletni dijaki, ki jim je bila zaradi preseganja cenzusa državna štipendija zavrnjena, vendar bi bili upravičeni do 40% subvencije za malico zaradi različnih cenzusov;

 

Več si lahko preberete na spletni strani ministrstva.

Vsi dokumenti v zvezi s šolsko prehrano so v desnem stolpcu te strani.

Kontakt

Lara Maček Rajgl

Uradne ure v zbornici (101)

A turnus: ???

B turnus: ???

Telefon: 030 461 055

E-pošta: lara.macek(at)frizerska.si

Dostopnost