Organizirano izobraževanje

Pri tem načinu izobraževanja kandidatom organiziramo teoretična predavanja in praktične vaje strokovnih modulov, za vse predmete, ki jih predvideva predmetnik –za vse predmete, ki jih morajo opraviti za dokončanje programa Frizer (SPI).

Ob zaključku predavanj kandidati opravljajo izpit v dveh zaporednih rokih po dogovoru s predavateljem. Če obeh rokov ne izkoristijo ali na izpitu niso uspešni, se morajo prijaviti za opravljanje izpita v predpisanem izpitnem roku po postopku, ki je predpisan za samoizobraževanje. V tem primeru se kandidatu zaračuna cena tretjega ali vseh naslednjih opravljanj izpitov.

Šolnino je možno poravnati v enem ali več obrokih, kar je razvidno iz pogodbe, ki jo sklenemo pri vpisu. Vpisnina je del celotne šolnine. Če finančne obveznosti niso poravnane, udeleženec izgubi pravico do obiskovanja predavanj in opravljanja izpitov.

Enoletni program

Strokovni moduli
(Osnove frizerstva, Frizerstvo, Ličenje, Nega rok in nohtov, Lasničarski izdelki, Digitalna pismenost, Poslovna komunikacija, Podjetništvo v stroki, Izbirni modul – Modeliranje nohtov / Oblikovanje namenskih pričesk ) = 2.100,00 eur

Vsak posamezni predmet ali modul iz splošnega dela predmetnika, strokovnega dela predmetnika ali odprtega kurikula = 150,00 eur

Cena šolnine se določa individualno, glede na število predmetov, ki jih mora udeleženec še opraviti za dokončanje programa Frizer. Od celotnega zneska šolnine je pri vpisu potrebno plačati 350,00 € vpisnine, ostanek pa se lahko poravna v 6 – 8 zaporednih mesečnih obrokih.

Dveletni program

Za dveletni program (kandidati s končano osnovno šolo):  4.000,00 eur

Od celotnega zneska šolnine je pri vpisu potrebno plačati 350,00 € vpisnine, ostanek pa se lahko poravna v 20 zaporednih mesečnih obrokih. Od šolnine se odštejejo že opravljeni predmeti.

V ceno organiziranega izobraževanja je všteta izvedba predavanj in praktičnih vaj, 2 izpitna roka za vsak predmet, zaključni izpit, gradivo in literatura, material za praktični pouk, majčka SFŠ. Ob plačilu (organizirano izobraževanje) v enkratnem znesku se upošteva 5% gotovinski popust.

Šolnina organiziranega izobraževanja vključuje:

  •  izvedbo predpisanega programa – predavanja in praktične vaje
  • 2 izpitna roka za vsak predmet
  • delovni material za praktični pouk v šolskem salonu
  • zaščitno oblačilo (delovna majica)
  • interno gradivo
  • uporabo literature in šolske knjižnice
  • 2 roka zaključnega izpita
  • možnost opravljanja izpitov in zaključnega izpita še pol leta po zaključku šolskega leta vpisa

Kandidati si morajo na začetku šolskega leta  sami priskrbeti delovne pripomočke in zaščitno obuvalo za praktični pouk.

Povpraševanje

4 + 15 =

Osnovne informacije

Romana Marolt, dipl.politologinja
organizatorica izobraževanja odraslih

SFŠ Ljubljana
Litostrojska 53, 1107 Ljubljana

tel: 030 322 218

Dostopnost