V tabeli so razvidni seštevki točk, ki so jih v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja Frizer dosegli prijavljeni kandidati na program Frizerski tehnik.

Podatek je zgolj informativne narave in upošteva točke, ki so bile ob pregledu že vnešene, saj pri nekaterih kandidatih še niso (bile).

V primeru omejitve vpisa na programu Frizerski tehnik prijavljene kandidate šola sicer izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz

o slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika),

o matematike in

o splošnim učnim uspehom v

1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk;

  • učnim uspehom iz

o slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika),

o strokovnega predmeta in

o splošnim učnim uspehom pri

zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk.

Dostopnost