Vse dijake zaključnega letnika šol. leta 2022/23 prosimo in pozivamo, da do 29. septembra 2023 pridejo po svoje pripomočke in druge predmete. Po tem datumu jih šola ne bo več hranila.

Dostopnost