OBVESTILO O OMEJITVI VPISA

Spoštovani! 

Obveščamo vas, da je na program Frizerski tehnik prijavljenih več kandidatov, kot je število razpisanih mest, zato je svet šole sprejel sklep o omejitvi vpisa, s katerim soglaša Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Na osnovi tega bo vpisni postopek potekal po merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole.    

Prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz

o   slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), 

o   matematike in 

o   splošnim učnim uspehom v  

1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk; 

kandidatom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še izvaja; 

  • učnim uspehom iz

o   slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika),  

o   strokovnega predmeta in 

o   splošnim uspehom pri  

zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk. 

Rokovnik za ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK PROGRAMOV POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 je dostopen na https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Izbirni postopek bo končan najkasneje do ® 3. 7. 2023

Za nadaljnja pravočasna navodila izbirnega postopka spremljajte spletno stran šole in elektronsko pošto.

Prijeten pozdrav.

Dostopnost