Dijaki 2. letnika si boste v okviru kulturnega dne ogledali stalno razstavo Slovenci v 20. stoletju v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Kulturni dan bo 15. 3. 2023. Muzej je v Cekinovem gradu, na Celovški cesti 23 v Ljubljani.

Povezava: https://www.muzej-nz.si/si/.

Zaradi lažje organizacije kulturnega dne smo oblikovali 5 skupin. Dijaki 2. d so prerazporejani med ostale oddelke. Z učitelji spremljevalci se dobite pred vhodom v muzej:

Stalno razstavo si boste ogledali z vodnikom. Tam boste dobili tudi delovne liste, ki jih boste oddali pri urah družboslovja. Ker je tema ravno aktualna pri družboslovju, boste z aktivnim sodelovanjem in pozornim poslušanjem lahko tudi ponovili snov pred ocenjevanjem. Ogled traja dve šolski uri.

Kulturni dan je del rednega pouka in je obvezen za vse dijake. Morebitno odsotnost boste nadomestili v dogovoru z učiteljicama družboslovja.

Cena vodenega ogleda razstave je 4 evre. Plačilo bo izvedeno po univerzalnem plačilnem nalogu (nekdanja položnica). Kulturni dan se izvede skladno z varnostnim načrtom, ki ga sodelujoči upoštevajo.

Pripravila: Viktorija Mrzelj

Informacija v pdf.

Dostopnost